Najczęściej zadawane pytania dotyczące VoIP.

Jaka jest różnica między VoIP a ToIP?

VoIP dotyczy wszelkich transmisji komunikacyjnych pomiędzy pracownikami, firmami i operatorami. Jest to protokół do przesyłania komunikacji audio (i czasami wideo) przez sieć.
ToIP, czyli Telephony Over IP, uruchamia cały system telefoniczny przez sieć IP za pomocą centrali IPBX. Jest to struktura, która zastępuje sieć PSTN w pełni skomputeryzowanym rozwiązaniem i dlatego wymaga znacznych inwestycji.

Co to jest serwer IPBX?

Serwer IPBX (skrót od Internet Protocol Branch EXchange) wykorzystuje firmową sieć internetową do zarządzania połączeniami telefonicznymi. System IPBX jest podobny do serwera proxy, który gromadzi katalog wszystkich telefonów i użytkowników oraz umożliwia łączenie i przekierowywanie połączeń.
Centrala IPBX jest podstawowym elementem rozwiązań ToIP i VoIP, ale można ją zastąpić rozwiązaniem hostowanym – Cloud PBX, które eliminuje koszty instalacji.

Jak pracować z domu jako freelancer?

Dlaczego Voice over IP?

Mówimy o voice over IP, ponieważ w przypadku VoIP głos jest dosłownie przenoszony przez Internet. Jest on najpierw przekształcany w sygnały elektroniczne, a następnie oprogramowanie, kodek, przekształca te sygnały na język komputerowy (binarny). Po dotarciu na miejsce sygnały te są ponownie przekształcane w komunikaty dźwiękowe.