Dlaczego Dwa Podejścia Do Rozumienia Sztucznej Inteligencji są tak Ważne

Aby zrozumieć działanie i potrzebę stosowania sztucznej inteligencji w praktyce, musisz uznawać jej rolę w życiu człowieka. Niezwykle ważne jest zrozumienie ewolucji AI w XXI wieku. Każdy z nas ma jakieś urządzenia w domu, ma mniej lub bardziej rozwinięte komputery, smartfony i tablety. Najlepszą radą jest stosowanie w życiu dwóch podejść do rozumienia sztucznej inteligencji. Nie musi ona być straszna. Możesz zyskać spokój i radość, że AI jest rozwijana i kształtowana na podobieństwo człowieka.
Rozumienie Sztucznej Inteligencji wynika przede wszystkim z braku jednoznacznej definicji tego zagadnienia. Jest tak, ponieważ AI jest ciągle rozwijana. Powszechnie używa się terminu "sztuczna inteligencja", jednak w rzeczywistości nie jest to jedyne nazewnictwo wobec AI. Problem ten nie dotyczy tylko sztuczności maszyny ale faktu, że sama inteligencja nie jest dobrze zdefiniowana. Bardzo ważne jest zrozumienie rozwoju AI we współczesnym świecie. Takie podejście pozwala na zrozumienie roli jaką AI pełni w naszym świecie. Brak optymalnej definicji sztucznej inteligencji dowodzi jak jeszcze daleko nam do stworzenia ideału maszynowego.

Wielu naukowców podejmuje próby zdefiniowania terminu inteligencja. Natomiast sztuczna inteligencja jest cały czas poddawana testom, kompilacjom, zestawieniom algorytmów, stąd trudność w jej definiowaniu. John McCarthy to twórca pierwszej definicji "sztucznej inteligencji", który nazwał ją już w 1955 roku. Współczesny świat XXI wieku wypracował aż dwa podejścia do tego zagadnienia. Sztuczna inteligencja jest na tyle ważna w naszym życiu, że wciąż podejmujemy próby jej zdefiniowania. Jest tak, ponieważ całość, która składa się na AI jest stworzona z mnóstwa trudnych pojęć. Ze sztuczną inteligencją mamy do czynienia już od ok. 70 lat.
Pierwsze to tak zwane strong AI czyli Silna Sztuczna Inteligencja, a drugie to weak AI czyli słaba Sztuczna Inteligencja. Skrót, którego używamy AI pochodzi od angielskiego słowa Artificial Intelligence. Wiele badań naukowych opracowuje podstawy i zaawansowane fundamentu sztucznej inteligencji. Przede wszystkim szukają zastosowania i praktycznego wykorzystania AI w codziennym życiu i biznesie. Wobec panującego rozwoju i stałej dynamice nad zagadnieniem AI, jej definiowanie zyskało dwa podejścia, które służą nam do zapoznawania się z umiejętnościami maszyn. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykorzystać je do własnych potrzeb.

Stale rosnąca popularność technologii i rozwój elektroniki oraz informatyki pozwala na snucie przypuszczeń, że sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej zaawansowana. A co za tym idzie, będzie ona coraz bardziej podobna do człowieka. Współcześnie AI jest już wykorzystywana w dziedzinach: medycyny, ekonomii oraz zarządzania. Człowiek sam zaczął zajmować się AI i robi to aby ułatwić sobie życie. Chciałby aby jego potomkowie nie musieli robić wielu rzeczy, które on musiał.

Uczenie maszynowe – jak to działa i jak możesz z niego korzystać w swojej firmie

Informatyka ma wiele gałęzi, a sztuczna inteligencja jest jedną z najbardziej rozwijanych, jest tą którą większość informatyków chce się zajmować, i w którą inwestuje się najnowocześniejsze osiągnięcia tej dziedziny naukowej. Widzimy potencjał w takim podejściu do AI, to właśnie rozwijanie informatyki i elektroniki zaprzątało głowę ludzi przez ostatnie 100 lat.
Najbardziej potrzebnymi dla AI subdyscyplinami są: logika rozmyta, algorytmy genetyczne, sztuczne sieci neuronowe, algorytmy, heurystyka, systemy ekspertowe. Wszystko to wywołuje niepokój ludzki, ponieważ maszyna, która potrafiłaby myśleć, mogłaby z powodzeniem zastępować człowieka w wielu dziedzinach życia. Wielu z nas obawia się katastrofy rodem z Rosji, gdy wybuchła energia atomowa. Snuje się przypuszczenia, że maszyna nigdy nie będzie miała własnej osobowości ani świadomości. Uważa się, że sama inteligencja to za mało.
Maszyny nie będą posiadały osobowości ani świadomości. Nie będą więc nigdy zagrożeniem dla człowieka. Tym, co wyróżnia gatunek ludzki od innych jest nie tylko myślenie ale również wzbudzanie emocji i wrażliwość. Tego maszyny nigdy nie będą umiały, ponieważ nie da się tego nauczyć, a nawet jeśli znikome próby takiej działalności są w osiągnięciach AI, to z całą pewnością nie ma ona charyzmy i tzw. „tego czegoś”, które ma człowiek.

Źródło: K. Różanowski, Sztuczna inteligencja: rozwój, szanse i zagrożenia, Zeszyty Naukowe 109-135.

1 thought on “Dlaczego Dwa Podejścia Do Rozumienia Sztucznej Inteligencji są tak Ważne

  1. Mam nadzieję, że sztuczna inteligencja zostanie mądrze uregulowana, w sposób który nie będzie ograniczał jej rozwoju, ale również nie będzie prowadził do nadużyć i niebezpieczeństw.

Comments are closed.