Model View Controller Logika Działania 3 Elementowa

Co to jest MVC? Do czego służy, jak działa? Co nowego w świecie kontrolera? Jakie języki programowania są kompatybilne z MVC?

MVC czyli Model Widok kontroler, tłumacząc na język polski, umożliwia projektowanie oprogramowania, jest dla niego pewnym wzorcem, tego jak powinno przebiegać projektowanie aplikacji. Model View Controller jest najczęściej używany do tworzenia przyjaznych interfejsów na każdą aplikację. Logika działania takiego kontrolera jest związana z łączeniem ze sobą trzech elementów. Każdy kod oprogramowania dla użytkownika jest zbyt skomplikowany, dlatego MVC oddziela wewnętrzną reprezentację informacji, od sposobu widzenia tych informacji przez użytkownika, tak aby były dla niego akceptowalne.

Model View Controller jest używany przede wszystkim do tworzenia GUI – Graficznych Interfejsów Użytkownika. Wykorzystywany w komputerach stacjonarnych, stał się atrakcją dla tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych. Najczęściej używane języki programowania w strukturze MVC, to: C#, Swift, Elixir, Java, PHP, Delphi, Object Pascal, Python, JavaScript, Ruby, Perl. Często aplikacje tworzone przy pomocy MVC są gotowe do używania po wyjęciu z pudełka.

Komputery stacjonarne były docelowym miejscem używania Model View Controller. Z czasem zaczęły być podstawą tworzenia aplikacji internetowych, z wykorzystaniem głównym języków programowania. Programiści stworzyli wzorce struktury MVC do tworzenia aplikacji WWW. Struktury oprogramowania są przez informatyków rozwijane w zależności od podziału obowiązków między klientem a serwerem aplikacji.

Najczęstszy podział odbywa się między wykorzystaniem: cienkiego klienta włączającego żądania hiperłączy lub formularzy do kontrolera, który wysyła z powrotem pełny widok zaktualizowanej strony WWW lub dokumentu; całość struktury modelu jest obecna na serwerze.

Współcześnie Maciej Aniserowicz skomponował inny pomysł wykorzystania Model View Controller. Programista uważa, że każda testowana biblioteka powinna umożliwiać użytkownikowi, szczególnie informatykowi, pełną konfigurację nad kontrolerem. Jego zdaniem jest to możliwe przy wykorzystaniu modułu InternalsVisibleTo, który jest przeznaczony do udostępniania konkretnych elementów do bibliotek, które byłyby powiązane z modyfikatorem widoczności internal. Zatem należałoby go umieścić przed bibliotekami widoków, tak aby je pominąć, a stosowany sposób był dostępny do tych elementów przed bibliotekami. Zdaniem programisty to pozwala na testowanie MVC w pełni, a dla użytkownika jest on widoczny jako niedostępny.

Internet Business szybsza praca i dostawy

Jest to dobre rozwiązanie, szczególnie dla domowych zastosowań. Dlatego, że użytkownik rzadko zna się na programowaniu, a tym bardziej jego małej części jakim jest Model View Controller. Jednocześnie w razie awarii, testów lub czegoś podobnego, wezwany informatyk miałby pełny wgląd w sytuację. Niestety rozwiązanie to nie sprawdzi się w aplikacji ASP.NET, dlatego ważniejsze jest wykorzystanie dostępnych już narzędzi informatycznych takich jak Web Client Software Factory, który umożliwia sprzężenie klas i eliminuje inicjalizację obiektu, w jakiejkolwiek postaci. Jednakże czy warto rezygnować z prostego rozwiązania jaki oferuje Aniserowicz, dla jednej wyróżniającej się aplikacji? Warto to przemyśleć.